DRHE Diákság

Eseménynaptár

  v h k sze cs p szo
14
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
15
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
16
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
17
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
18
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Szavazás menete

Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Szeniori- és Esküdtfelügyelői Hivatal

Email: drheszenior@gmail.com; drheeskudt@gmail.com; drhe.nhe@gmail.com

Debrecen, 4044 Kálvin tér 16. Szeniori- és Esküdfelügyelői Hivatal

B” épület III-003. szoba

Választási Bizottság

 

Kedves Hallgatótársaim!

 

Hétfőn (2015. április 27.) 19:00-kor az Oratóriumban Közgyűlés keretében sor kerül a 2015/16 évi diákvezetők megválasztására. Az alábbiakban a választás menetéről tájékozódhattok.

 

 • A Közgyűlés szavazóképességéhez szükség van a hallgatók több mint 25%-ának a jelenlétére

 • A választást megelőzően a jelöltek a Közgyűlés előtt nyilatkoznak majd terveikről és céljaikról

 • Az erre a célra kijelölt urnába helyezett szavazatok abban az esetben érvényesek, ha mind a HÖK elnöki, mind a két HÖK alelnöki tisztségre jelölt hallgatók közül egy név melletti négyzetben szerepel szavazat („x” vagy „+”).

 • A szavazás lezárása után a szavazatok megszámlálása következik

 • A választás abban az esetben érvényes, ha a hallgatók több mint 25%-a jelen van és a döntés 2/3-os többséggel születik meg

 • Amennyiben a választás a fentebbi kritériumok hiányában sikertelennek minősül, egy második fordulóra kerül sor. Ebben az esetben a hallgatók 25%-ának a jelenléte szükséges és a döntés egyszerű többséggel történik

 

 

 

 

............................................

Püski Gábor

(szenior/HÖK elnök)

ph.

Kelt.: Debrecen, 2015. április 22.

Tags: 

Legációs választás

 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Szeniori- és Esküdtfelügyelői Hivatal

Email: drheszenior@gmail.comdrheeskudt@gmail.com; drhe.nhe@gmail.com

 
Debrecen, 4044 Kálvin tér 16.sz. Szeniori- és Esküdtfelügyelői Hivatal

B” épület III-003. szoba

 

Ikt. szám: 76/2014/15.

Tárgy: Legációs választás - meghívó

 

DRHE teológia-lelkész szakos

hallgatói részére

 

Tisztelt Hallgatótársaim!

Pünkösdi Legációs választásunkat, a hétfői akadémiai istentiszteleten hirdetett időpont helyett, egy nappal korábban, a Hallgatói Társalgóban („A” épület 017-es), április 29-én 18 órakor tartjuk. Ennek oka a május eleji hosszú hétvége, amelyre így könnyebben tudtok hazautazni. Erre az alkalomra szeretettel hívlak és várlak!

Dátum

Időpont

Terem

Tevékenység

Felelős

2015-04-29

18:00-20:00

Hallgatói Társalgó

Legációs választás

Püski Gábor

 

A választás rendje:

Évfolyam

Időpont

V. évfolyam

18:00-18:20

IV. évfolyam

18:20-18:40

III. évfolyam

18:40-19:00

II. évfolyam

19:00-19:20

12 legációt teljesítő hallgatók

19:20-19:40

 

 

ph.

Tisztelettel:

____________________

Püski Gábor

 

szenior

 

Debrecen, 2015. április 22.

Tags: 

Jelölési eredmények

 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Szeniori- és Esküdtfelügyelői Hivatal

Email: drheszenior@gmail.comdrheeskudt@gmail.com; drhe.nhe@gmail.com

Debrecen, 4044 Kálvin tér 16. Szeniori- és Esküdfelügyelői Hivatal

„B” épület III-003. szoba

 


 

Választási Bizottság

Kedves Hallgatótársaim!

 

A jelölések összeszámlálása 2015. április 04.15-én megtörtént. Az SzMSz 23.§-ának előírása alapján a három legtöbb jelölést kapó hallgató megkérdezése után, a tisztségért induló jelöltek listájára a következő személyek kerültek:

 

 

Szenior
Jelölések száma
Gyatyel Péter
43 db.
Rácz Gábor
5 db.
Hitéleti esküdfelügyelő
 
Hidi László
52 db.
Nem hitéleti esküdtfelügyelő
 
Balogh Adrienn
35 db.
Szladek Péter
12 db.

 

 

 

 

…............................................

Püski Gábor

(szenior/HÖK elnök)

ph.

Kelt.: Debrecen, 2015. április 22.

 

Tags: 

Intézményi közéleti ösztöndíj

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

H-4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel/fax: +36-52/516-820;

INTÉZMÉNYI KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJ a DRHE hallgatói számára

Beadási határidő: 2015. május 20.

Helye: HÖK iroda

FIGYELEM! A PÁLYÁZATBAN LEÍRT TEVÉKENYSÉGET IGAZOLNI IS KELL, KÜLÖNBEN A BIZOTTSÁG NEM TUDJA ÉRTÉKELNI A PÁLYÁZATOT!!!

 1. A tantervi követelményeken túlmutató (!) szakmai és közéleti tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján intézményi közéleti (a továbbiakban: közéleti) ösztöndíj folyósítható.

 2. A közéleti ösztöndíj pályázat alapján egy tanulmányi félévre (5 hónapra) odaítélt, havonta folyósított juttatás.

 3. Közéleti ösztöndíjban olyan teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki igazolja(!), hogy

 1. a DRHE-n legalább két aktív félévet teljesített, és legalább 50 kreditet megszerzett,

 2. tanulmányi átlageredménye (ösztöndíjindexe) a két legutóbbi, egymást követő aktív tanulmányi félévben legalább 4,00 volt,

 3. tanulmányi fegyelme és magatartása példamutató,

 4. a DRHE-n aktív, kiemelkedő, rendszeres közéleti tevékenységet folytat.

 1. A közéleti ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatban a jelölt bemutatja és igazolja (!), hogy a követelményeknek teljes mértékben megfelel.

 2. A pályázatok elbírálása során a Hallgatói Önkormányzat elnökségében vagy állandó bizottságaiban, a DRHE egyetemi gyülekezetében közéleti tevékenységet folytató hallgatókat előnyben kell részesíteni.

 3. A DJB a közéleti ösztöndíjat egyazon hallgató esetében ismételt sikeres pályázat esetén tetszőleges számú alkalommal odaítélheti.

Debrecen, 2015. április 20.

Meghívó — Közgyűlés

 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem

SZENIORI- ÉS ESKÜDTFELÜGYELŐI HIVATAL

Email: drheszenior@gmail.com; drheeskudt@gmail.com;

drhe.nhe@gmail.com


Debrecen, 4044 Kálvin tér 16. Szeniori- és Esküdfelügyelői Hivatal

„B" épület 111-003. szoba

 

 

 


 

Ikt. szám: 74/2014/15.

Tárgy: Meghívó — Közgyűlés

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem nappali tagozatos aktív hallgatói részére

Kedves Hallgatótársam!

Alulírott Püski Gábor, a DRHE HÖK elnöke, Közgyűlést hívok össze, amelyre tisztelettel és szeretettel hívlak meg. A Közgyűlés egyetlen napirendi pontja a 2015/16-os tanév, Diákvezetőinek megválasztása.

A Közgyűlésre 2015. április 27-én, 19:00-kor az Oratóriumban kerül sor.

A Közgyűlés menete az alábbiak szerint zajlik majd:

 1. Határozatképesség megállapítása.

 2. Napirend elfogadása

 3. Ellenőrző Bizottság beszámolója

 4. HÖK elnök beszámolója

 5. Választás menetének ismertetése

 6. Jelöltek bemutatkozása

 7. Eredményhirdetés

 8. Közgyűlés lezárása

Kérünk mindenkit, hozza magával diákigazolványát a választásra, mert csak az aktív jogviszonyú, nappali tagozatos hallgatók választhatnak!

Üdvözlettel:

Püski Gábor

(szenior / HÖK elnök)

ph.

Irodalmi Teaház

XII. Irodalmi Teaház

 

Vendégünk: Papp-Für

János

Moderál: Lovas Anett Csilla

Helyszín: DRHE, Kálvin-terem

Időpont: 2015. 04. 16. 18:00

Az estet támogatja a DRHE

Közművelődési és

Sportbizottsága valamint a

József Attila Kör

Exodus '51 dokumentumfilm

Exodus '51 dokumentumfilm

A film a Dunamelléki Református Egyházkerület

Ráday Gyűjteménye megbízásából készült 2014-ben.

Debrecen, 1951. október 22. kora reggel

Részlet Kotsis István naplójából:

Egyik csoport a másik után hagyta el a megszabott időközökben az épületet, egyesével vagy legfeljebb kettesével. Senki idegennek nem tűnt fel semmi, senkit közülünk menetközben nem keresett senki, nem fülelt le. [...] Mikor már az utolsó csoport is elhagyta az épületet, akkor szedelőzködtünk mi, Jóska meg én. Mi ketten az egész kivonulást a harmadik emelet egyik ablakából néztük végig nem annyira ellenőrzés, erre nem is volt szükség, mint inkább az esetleges előre nem látott zavarok, kellemetlenségek elhárítása miatt. Amikor az utolsó alakja is elveszett szemünk elől, bementünk szobánkba, hogy útnak induljunk."

1951. október 22. Átkelés a Tiszán. (fotó: Várady József)

Németh Áron doktori védése

További információ elérhető a DRHE oldalán.

Tavaszi piknik

Oldalak